Prosjektbeskrivelse

Dagfinn Klausen spilte på vårt Carstein Lund- orgel i kirken 26 juni.